Wheaton Synchronized Swimming National Academic Awards

1993  
Karen Aruta '94 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Amy Gayeski '96 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Devin Kaufmann '96 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Heather Martonis '93 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
1994  
Karen Aruta '94 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Aimee Bartlett '97 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Devin Kaufmann '96 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Jackie LaMontagne '96 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Brandi Pfleiderer '97 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
1995  
Aimee Bartlett '97 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Chrissy Condon '98 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Abby Franklin '98 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Devin Kaufmann '96 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Brandi Pfleiderer '97 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Courtney Spillane '98 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
1996  
Devin Kaufmann '96 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Gina Lighthall '99 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Brandi Pfleiderer '97 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Christina Spiniello '98 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2000  
Libby Bixby '02 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Carol McGeoch '01 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Tina Pogeler '01 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2002  
Blair Feldman '05 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Beth Percy '04 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2003  
Blair Feldman '05 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Kerri Moran '03 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Beth Percy '04 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Jocelyn Phillips '06 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2004  
Liana Cardillo '04 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Blair Feldman '05 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Beth Percy '04 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2005  
Laura Fleck '08 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Perri Kapp '08 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Esther Kovacs '08 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Ru-Huey Yen '08 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Ru-Shyan Yen '08 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2006  
Perri Kapp '08 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2007  
Kelly Maby '09 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Laura Montes '10 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2009  
Christiana Butera '12 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Amanda Chils '12 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Laura Montes '10 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2010  
Christiana Butera '12 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Christine Dyster '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Laura Montes '10 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Elizabeth Watkins '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Kristen Wendth '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2011  
Christiana Butera '12 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Nicole Chicoine '14 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Christine Dyster '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Holly Wagman '14 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Elizabeth Watkins '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Kirsten Wendth '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2012  
Christiana Butera '12 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Riley Callahan-Mayo '15 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Nicole Chicoine '14 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Christine Dyster '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Elizabeth Watkins '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Kirsten Wendth '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2013  
Ann Marie Brasacchio '16 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Nicole Chicoine '14 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Christine Dyster '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Janine Kopeski '15 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Kirsten Wendth '13 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2014  
Ann Marie Brasacchio '16 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Nicole Chicoine '14 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Janine Kopeski '15 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Emma Willing '17 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2015  
Ann Marie Brasacchio '16 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Janine Kopeski '15 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2016  
Ann Marie Brasacchio '16  U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Margy Mackin '19 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Sammy Schlundt '19 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Molly Spalding '19 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
2017  
Margy Mackin '19 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Emma Stump '20 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Elizabeth Pugliese '20 U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
Maxie Zimmerman '20   U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic
   
Totals: 78
 
   
U.S. Synchro Swimming Collegiate All-Academic (78)